Podpora podnikání

Podpora pro malé a střední podnikání

Byla vyhlášena 2. výzva programu Záruka 2015 až 2023. Tento program nabízí zvýhodnění záruk na bankovní úvěry pro podnikatele a dotace si tak slibuje větší možnost realizovat podnikatelské záměry malých a středních podniků působících v České republice.

Podpořeny budou ekonomické činnosti malých a středních podnikatelů v těchto odvětvích:

  • velkoobchod a maloobchod, zpracovatelský průmysl
  • kulturní, zábavní a rekreační činnosti, ubytování, stravování a pohostinství
  • zdravotní a sociální péče, vzdělávání, profesní, vědecké a technické činnosti
  • informační a komunikační činnosti, administrativní a podpůrné činnosti
  • opravy a údržba motorových vozidel, doprava a skladování
  • zemědělství, lesnictví a rybářství

Kromě toho budou samostatně pro Prahu (mimo jiné regiony) podpořeny i ekonomické činnosti:

  • odvětví těžby a dobývání, odvětví stavebnictví

 

Co nabízí a jak podporu získáte?

Žádat o podporu lze na pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, která celý program zastřešuje. Žadatelé nesmějí být v insolvenčním, exekučním či likvidačním řízení a musí mít vyrovnané své finanční závazky a být plátci daně z příjmu. Výdaje uhrazené ze záruky nesmí být použity na nic jiného než realizaci projektu.

Žádosti můžete podávat až do 31. 12. 2017

Dotace je poskytována ve formě finančního příspěvku a ve formě bankovní záruky. Ta se dělí na záruku portfoliovou a na záruku individuální s finančním příspěvkem. Záruka portfoliová poskytuje záruku až do výše 70 % jistiny, maximálně však 4 miliony korun.

Záruka individuální s finančním příspěvkem může být poskytnuta pouze sociálním podnikatelům do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Maximální výše záruky však nesmí přesáhnout 20 milionů korun. Deseti procentní finanční příspěvek z tohoto úvěru může být maximální částky 500 000 korun.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..