Štítek: dotace

Podpora podnikání

Podpora pro malé a střední podnikání

Byla vyhlášena 2. výzva programu Záruka 2015 až 2023. Tento program nabízí zvýhodnění záruk na bankovní úvěry pro podnikatele a dotace si tak slibuje větší možnost realizovat podnikatelské záměry malých a středních podniků působících...

Příspěvek na podnikání

Dotace na podnikání pro rok 2016

Jednou z možností, jak získat příspěvek na podnikání, je Úřad práce. Ten poskytuje finanční pomoc uchazečům o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci na Úřadu práce. Tento příspěvek je poskytován na zřízení společensky účelného pracovního místa...

Peníze ze zahraničí

Pomoc ze zahraničí podnikatelům i zaměstnancům

Zhruba 70 miliónů Evropanů nemá potřebné dovednosti a kvalifikaci pro zaměstnání a tyto osoby jsou tak vystaveny riziku chudoby a sociálního vyloučení. S ohledem na milióny nezaměstnaných lidí proto komise EU přijme deset opatření, díky...