Lyže, běžky, snowboard

Odškodnění způsobené za úraz na sjezdovce

Zimní měsíce s sebou přinášejí i zimní radovánky na horách, kde se tisíce lyžařů prohánějí po sjezdovkách. Tento sport však nepatří k těm nejbezpečnějším a pojišťovny tak ročně musí řešit stovky případů odškodnění újmy na zdraví za lyžařský úraz. Častokrát nemusí být ani člověk sám nemehlem, které si na lyžích něco zlomí. Běžně se stává, že lyžař ublíží na zdraví jinému lyžaři. Co v takovém případě dělat a jak se takovým situacím raději zcela vyhnout?

Mezinárodní lyžařská federace neschválila deset pravidel FIS pro chování lyžařů na sjezdových tratích pro srandu králíkům. Člověk na sjezdovce je povinen se chovat maximálně obezřetně k ochraně zdraví a života ostatních lyžařů. Dodržováním těchto pravidel preventivně zabráníte nechtěnému úrazu ať už svému nebo cizí osoby. Samozřejmě lidé jsou různí a ne každý se bude pravidly řídit, takže k úrazům bude docházet stále. Avšak při porušení těchto pravidel porušuje člověk dle soudu obecnou prevenční povinnost, což znamená plnou občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost za způsobenou újmu na zdraví. Když už nechtěný střet nastane je povinností lyžaře poskytnout první pomoc.

 

Protiprávní jednání lyžařů je může stát tisíce

Pokud se ukáže, že lyžař, který zranil jiného lyžaře, se na sjezdovce nechoval podle pravidel, bude požádán o odškodnění újmy na zdraví. Ta se rozděluje na dvě odvětví. Majetkové a nemajetkové. Do majetkové újmy se řadí odškodnění za ztrátu na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti nebo náhradu za ztrátu na důchodu a za konání bezplatné práce pro další osobu. Samozřejmě také náklady spojené s péčí o zdraví. Nemajetková újma zahrnuje bolestné a ztížení společenského uplatnění.

Soudy a legislativy v jednom kuse vyvíjejí posuzování a praktické rozhodování jednotlivých případů. Proto se také na každý případ lyžařského úrazu dívají individuálně. Když už tak budete muset nějakou takovou nepříjemnou lyžařskou situaci s úrazem řešit, je lepší se dopředu poradit s právníkem.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.