Věděli jste, že BOZP musí dodržovat i OSVČ?

Věděli jste, že BOZP musí dodržovat i OSVČ?

Pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná? A víte, jaké máte povinnosti nebo co se vás všechno týká? Málokterá osoba samostatně výdělečně činná je si vědoma toho, že musí dodržovat povinnosti týkající se bezpečnosti práce. Mnozí živnostníci se domnívají, že jelikož nemají pod sebou škálu zaměstnanců, nevznikají žádné povinnosti, které by museli dodržovat. Jenže tak to není. I jim hrozí pokuty, pokud by k nim do firmy zamířila kontrola ze státní správy. A tak velkou pokutu si drobní živnostníci rozhodně za rámeček nedají. 

BOZP je i pro osoby samostatně výdělečně činné něco povinného, něco, co musí mít vyřešené. Jedná se o nedílnou součást i jejich podnikání. Stanovuje to zákon, který zároveň mluví o zajištění dobrých podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dodržováním povinností BOZP ochraňujete nejen sebe, ale také osoby, které můžete svou prací na volné noze ohrozit. 

Je také třeba konstatovat, že se na vás možná vztahují i povinnosti v rámci PO. Ty se vztahují na každou osobu samostatně výdělečně činnou, která má vlastní provozovnu. 

Jaké jsou povinnosti OSVČ v rámci BOZP?

V souvislosti s bezpečností práce a osobami samostatně výdělečně činnými se nabízí otázka, jaké jsou konkrétní povinnosti v rámci BOZP? Vyjmenujme si alespoň něco z toho. 

Například se musí dodržovat bezpečnostní přestávky. Také musí být pracoviště vybavené lékárničkou, která je sestavena podle vyhodnocení pracovních rizik. Nesmíme zapomenout ani na nutnost provést bezpečnostní značení na pracovišti či povinnost zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny osoby, které se mohou na pracovišti náhodně či účelně pohybovat. 

Povinností je však vícero

Je třeba mít neustále na paměti, že takových povinností je skutečně vícero. Proto na to pamatujte. Jestli ale nemáte čas starat se o BOZP, obraťte se na firmu Extéria, která se vám postará nejen o BOZP, ale také o PO, pokud jste OSVČ s vlastní provozovnou. Na internetu se o firmě dočtete v referencích a recenzích, tudíž si o ní můžete udělat takový prvotní obrázek.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.