důchod

Vdovský a vdovecký důchod – kdy vzniká nárok?

Smrt partnera může potkat opravdu každého z nás. Podle aktuálních průzkumů dokonce smrt životního partnera nás může dostat opravdu na dně – jak na finanční dno, tak na to psychické. Pokud navíc přijde smrt partnera opravdu rychle a náhle, pak je o to složitější se vyrovnat s jakýmisi záležitostmi kolem, protože je to mnohem těžší, než například v tom případě, kdy byl partner delší dobu nemocen. Na takovou situaci jsme se mohli připravit a všechny záležitosti kolem pohřbu a notáře se mohly vyřídit s předstihem.

Mimo notářské záležitosti, pohřeb a dědictví se však musíme soustředit také na důchodové pojištění, které v případě úmrtí spadá do náručí jednoho z manželů. Většinou takové důchodové pojištění ale mají své vlastní stanové podmínky, podle nichž je určeno, jestli má nebo nemá pozůstalý nárok na naspořené peníze. Mnohdy však takové vyřizování důchodového pojištění je velmi zdlouhavé, proto je třeba se informovat o tom, jak zažádání o důchod probíhá.

Jaká je základní rada?

Pokud se dostanete do takové situace, základní rada je v tom, abyste se obrátili především na Českou správu sociálního zabezpečení, protože právě na tomto místě získáte potřebné informace a dokonce zde můžete udělat ty konkrétní kroky k tomu, aby vám důchodové pojištění bylo vyplaceno. O důchodové pojištění si samozřejmě musíte sami zažádat, protože se nevyplácí automaticky. Žádost se podává na místě České správy sociálního zabezpečení a to podle místa trvalého bydliště. Pokud zemřelý nepobíral důchod, pak se musí předkládat i doklady zesnulého, které jsou zapotřebí při žádosti zejména o starobní nebo invalidní důchod.

Samozřejmě po přijetí vaší žádosti nedostanete peníze ihned – je stanovená jistá potřebná doba, která se požaduje pro vyplacení částky. Pokud se bojíte, že nedostanete toto pojištění z důvodu, že jste měli s partnerem jiné trvalé bydliště, pak se nemusíte bát. Podle trvalého bydliště se neurčuje to, jestli důchodové pojištění získáte či ne.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.