Úspěch a jeho čtyři fáze. Víte, jaké to jsou?

Úspěch a jeho čtyři fáze. Víte, jaké to jsou?

O úspěchu lidé mluví často jako už o hotové věci, mluví o něm jako o celku. Jenže úspěch – to je něco složené ze čtyř fází. Věděli jste, že úspěch má skutečně čtyři fráze? Pokud jdete nahoru za svými cíli, pokud si aktuálně chcete něco splnit, pravděpodobně se na cestě za svými sny setkáte s každou touto frází. Pokud je dokážete identifikovat, dokážete z nich hodně vytěžit, mohou vám hodně přinést.  

První fáze jménem myšlenka 

První fází úspěchu je samotná myšlenka. Je to fáze, ve které hraje hlavní roli kreativita a představivost. V hlavě se zkrátka zrodí jakási idea, o níž si myslíte, že má potenciál uspět. Pevně se této idey držíte, jste o ní přesvědčení.  

Často ta nejlepší myšlenka, která je první fází úspěchu, přijde v okamžiku, kdy se s osudem doslova perete, kdy nevíte, kam dál nebo jak dál pokračovat.  

Druhá fáze jménem drive 

Tuto fázi jménem drive lze charakterizovat jako fázi plánování, motivování, inspirace. Cítíte neustále jakýsi drive, který vás tlačí dopředu, díky kterému jste ochotní za svou myšlenku bojovat, odmítáte se vzdávat.  

Drive je to, co musí být. Pokud drive chybí, pravděpodobně nepřijdete ke třetí fázi, která nese názve cesta.  

Třetí fáze jménem cesta 

Jak již bylo zmíněno, třetí fází je fáze jménem cesta. Během této fáze sbíráte odvahu a taky motivaci, která je zároveň vaším palivem. U této fáze strávíte nejvíce svého času, každý člověk má tuto fázi jinak dlouhou. Někdo na ní stráví několik let, jiný i několik desítek let.  

Během cesty je důležité, abyste neustále udržovali v sobě motivaci, abyste neustále vynakládali úsilí, abyste svého cíle dosáhli.  

Čtvrtá fáze jménem odměna 

Další a poslední fází je fáze jménem odměna. To je to, co vás na konci vaší cesty čeká. Ať už byla cesta jakákoli, na jejím konci čeká odměna, kterou si v tomto okamžiku můžete plnými doušky vychutnat. Každý člověk na ni musí být psychicky připraven, jinak ji zkrátka nebude mít. Je důležité si i v tomto bodě udržovat motivaci. 

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.