Dlouhodobé ošetřovné

V roce 2018 nás čeká dlouhodobé ošetřovné!

Každý rok se nese ve znamení změn. Ani letos nás změny neminuly – jak nečekané. Změny se dotkly hlavně podnikatelského světa. Opět se navýšily zálohy na zdravotní a sociální pojištění, nyní už obě minimální zálohy přesahují přes dva tisíce korun. Nicméně kromě toho se taky snížily limity pro uplatňování paušálních výdajů. Mnoho novinek se však dotkne i běžných zaměstnanců – jaké to novinky jsou?

Lidé se mohou těšit na zvýšení nemocenského – to se zvedne z šedesáti procent na dvaasedmdesát. Kromě toho se můžou hlavně tatínkové radovat z takzvané otcovské poporodní péče – během prvních šesti týdnů mohou tatínkové zůstat doma a mohou si zažádat o příspěvek v rámci nemocenského pojištění. Během prvních šesti týdnů tak mohou pomáhat mamince s novorozenětem. Je to novinka, kterou ocení hlavně rodinně založení tatínkové, které se svých potomků nemohou nabažit.

No a co je další skvělou zprávou, tak je zavedení dlouhodobého ošetřovného. To však přijde v platnost až v půli tohoto roku.

Co to je?

Jedná se o příspěvky, které budou moct čerpat ti, kteří se dlouhodobě starají o nemocného člověka v domácnosti nebo o nějakého nemocenského příbuzného. Opět to bude umožněno v rámci nemocenského pojištění.

Jedná se o novou dávku, která bude náležet osobám, které budou pečovat o osoby, které budou v nemocnici ležet minimálně sedm dní a poté dostanou od lékaře potvrzeno, že potřebují po třicet dní celodenní péči. Tato doba bude ošetřujícím lidem zaplacena, jak jsme již zmínili, v rámci nemocenského pojištění.

Od kdy bude platit dlouhodobé ošetřovné?

Dlouhodobě ošetřovné začne platit prvním červnovým dnem. Bude vypláceno v době devadesáti dnů od propuštění z nemocnice a bude činit šedesát procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Ošetřující osobou nemusí být jenom jedna osoba, ale mohou se osoby u nemocného pacienta střídat.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.