Reklamace

Prodejce v ČR skončil. Kam s reklamacemi?

Nestává se to často, ale několikrát za život se s tím setkat přeci jen můžete. Máte doma zboží, které přestane ještě v záruce fungovat a na adrese, kde jste ho koupili, už stojí jiný obchod. Doma se na internetu dozvíte, že původní obchod zkrachoval nebo ukončil svou činnost na území České republiky. Co pak s vadným zbožím, od kterého máte záruční list?

Pro zákazníka je složitější domáhat se reklamace, ale není to nemožné. Prodejce za své závazky odpovídá po dobu, kdy existují a kdy on sám existuje. První variantou je tak možnost reklamovat zboží na adrese sídla společnosti. Ta však nemusí být vždy vyslyšena, protože nikdo z pracovníků nemusí být vystavováním reklamačních listů pověřen.

Prodejce ukončující svou činnost je povinen podat informaci, kde se dá reklamaci uplatnit. Pokud tak neučiní ani na výzvu, čeká ho třímilionová pokuta od České obchodní inspekce.

Docela čerstvým příkladem všeho, co jsme si zde zatím řekli, je například odchod hobbymarketů Baumax z České republiky. Ten převzal polský řetězec Merkury Market a Baumax na svých stránkách zveřejnil seznam prodejen, které reklamaci přijmou.

Písemná reklamace s vyřízením do 30 dní

Ne vždy je nutné a vlastně ani možné, abyste zboží rovnou někam přivezli, když ani nevíte přesně kam. Proto je možné uplatnit písemnou reklamaci e-mailem. Prodejci nafotíte vadný produkt, popíšete mu problém a vyzvete ho, aby vám sdělil adresu reklamačního místa. Pokud tak neučiní do 30 dní, máte právo odstoupit od smlouvy.

Nejhorší pro zákazníka je naprostý zánik společnosti

Krach a insolvenční řízení prodejce přinese spotřebiteli zboží více starostí než užitku. Nárok na opravu sice existuje, ale vymáhání vás bude stát víc sil i financí než koupě nového zboží. Neplatí to však ve výše zmíněném případě, kdy jedna společnost odkoupí druhou. Koupě probíhá samozřejmě i se závazky původních majitelů.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.