prestavka prace

Kdy je přestávka započítaná do pracovní doby?

prestavka prace

Pokud marně pátráte v zákoníku práce a nemůžete se vyznat ve vašich právech na stanovené přestávky během pracovní doby, jsme zde od toho, abychom vám v tom udělali konečně jasno. Váš zaměstnavatel vám musí přestávky v práci poskytnout. Musíte mít přestávku na jídlo a také existují přestávky bezpečnostní. I v případě, že pracujete s počítačem, nemůžete být o přestávku ochuzeni. Víte, které z přestávek se zahrnují do pracovní doby?

Nad poskytováním přestávek v práci dbá Inspektorát práce. Nejde jen o přestávku na jídlo a nabrání nových sil. Jsou procesy, které není možné jen tak přerušit a zde nastává případ, kdy se přestávka započítává do pracovní doby.

Přestávka na jídlo

V zákoníku práce najdete přestávky v práci pod ustanovením § 88 a 89. Zde se píše, že zaměstnavatel je povinen poskytnout přestávku zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. U mladistvých zaměstnanců je to již po 4,5 hodinách práce. Tady se jedná o přestávku na jídlo a oddech, která musí mít trvání nejméně 30 minut. Tato přestávka v práci se do pracovní doby nezapočítává, jednotlivé směny nerozděluje a v tomto případě se o tuto dobu prodlužuje doba v práci. Zaměstnanec tuto přestávku musí vyčerpat a nelze ji posunout ani na začátek či konec pracovní doby.

Zaměstnavatel může pevně stanovit pro všechny časový úsek, kdy bude přestávka čerpána. Třeba od 12 do 12.30 hod podle možností provozu. Zaměstnanci si také mohou dobu volit sami, mohou se střídat tak, aby nedošlo k přerušení běžného provozu. Při případné kontrole inspektorátu práce musíte prokázat dobu přestávek, například pevně stanovenou dobou, pracovním řádem nebo interním předpisem. Lze ji také zaznamenávat formou evidence odpracované doby, třeba i manuálním zápisem do knihy.

Zákonem je dána pouze minimální délka přestávky a je na zaměstnavateli, zda poskytne přestávku o něco delší. Stravují-li se klienti mimo objekt a půlhodiny je málo, lze ji prodloužit. Přestávka se také může libovolně rozdělit na víc částí. Zde je nutné, aby alespoň jedna z nich měla 15 minut. Další přestávky mohou být libovolně dlouhé.

Nepřetržitý provoz

Při nepřetržitém provozu, kde není možné čerpání přestávky na jídlo a oddech, se zaměstnanec může během pracovního procesu najíst nebo si oddechnout, ale probíhá to bez celkového přerušení provozu, se situace mění. Pokud zaměstnanec nemůže odejít a být nikým vystřídán, tato přestávka se započítává přímo do pracovní doby. Přísluší mu za tuto dobu i mzda.
V praxi je to zejména na pracovišti, kde je pouze jedna osoba, kde není nikdo, kdo by ji vystřídal. Patří sem recepční, vrátní, ostraha objektů, dispečink či obsluha. Jedná se i o případy, kdy za běžných okolností lze přestávku čerpat, ale nastala mimořádná situace, kdy to není možné. V praxi je to třeba u policie, hasičů, řidičů, sanitářů nebo lékařů, kteří operují.
Pokud jde o mladistvé zaměstnance, nelze toto ustanovení použít a také nemohou mladiství pracovat tam, kde není možné přerušit proces. Přestávka na jídlo a oddech jim musí být poskytnuta vždy.

Opuštění pracoviště

Přestávka je určena k jídlu a oddechu. Zde tedy nemůže zaměstnanci jeho zaměstnavatel nařídit, jak bude přestávka probíhat a co bude v této době zaměstnanec dělat. Zaměstnavatel nemá svým zaměstnancům ani zakazovat opuštění pracovního areálu. V případě, kdy není zajištěno stravování už v žádném případě. Výjimkou je situace, kdy v areálu pracoviště stravování zajištěno je a s ohledem k bezpečnosti práce, anebo ochranu objektu,je opuštění nemožné.Odborníci zde připouští možnost stanovit výjimku, nebo i zákaz opuštění daného pracoviště. Prakticky se jedná o stanovení v rámci interního předpisu a kolektivní nebo pracovní smlouvy.

Pracovní úraz o přestávce

Pokud se posuzuje pracovní úraz, který se stal během přestávky, vychází se z ustanovení § 274 zákoníku práce. I během přestávky na jídlo a oddech v práci, stane-li se to na pracovišti, jde o pracovní úraz. Mimo objekt zaměstnavatele už se to jako pracovní úraz neposuzuje.
Jako pracovní úraz se ale neposuzuje zranění, které je v přímé souvislosti se stravováním. Pokud si třeba krájíte chleba, opaříte se čajem apod. Pokud ale na vás během jídla spadne těžký a špatně upevněný regál nebo jiné vybavení či materiál, jako pracovní úraz už je to počítáno.

Jiné přestávky

Zaměstnavatel zajišťuje povinně i bezpečnostní přestávky, které se započítávají do pracovní doby. Příkladem jsou třeba řidiči, kdy řidič vozidla nesmí překročit stanovenou dobu řízení 4,5 hodiny. Pak musí následovat přestávka nejméně 30 minut a opět může být rozdělena do dvou částí po 15 minutách. Jde-li o případ, kdy se bezpečnostní přestávka zrovna kryje s přestávkou na jídlo a oddech, je zde možnost sloučení přestávky. Podle ustanovení § 89 zákoníku práce se tato se započítává se tato sloučená přestávka do pracovní doby. Tato pravidla bezpečnostních přestávek jsou platná pro řidiče z povolání i pro řidiče referenčních vozidel.

Další bezpečnostní přestávky, jsou upraveny nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky pro ochranu zdraví při práci. Jedná se o pracoviště, kde zaměstnanci pracují v chladu či teplu, manipulují s břemeny, vykonávají monotónní práci, hrají zde roli rizikové faktory a psychická zátěž.
Při práci s počítačem se jedná se o práci se zobrazovacími jednotkami, kam patří právě monitory a zvětšovací přístroje. Kvůli vysokému zatížení zraku má zaměstnavatel zajistit přestávky v práci trvající 5 až 10 minut a to vždy po dvou hodinách. Při činnosti jsou namáhány oči, a proto by v době takovéto bezpečnostní přestávky neměly být oči namáhány. Takže žádné čtení podkladů v písemné podobě a další tomu podobné činnosti.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..