Pozor, víme, jak se bránit proti nejčastějším krádežím ve firmách!

Krádeže jsou pro řadu společností velkým problémem. Až 80 % firem v České republice se v minulosti setkalo s nějakým druhem krádeže, a to jak s fyzickou krádeží majetku, tak s hospodářskou kriminalitou nebo s únikem citlivých dat. Přestože většina firem používá kontrolní mechanismy, často jde o nedokonalá řešení, která poskytují prostor k protizákonnému jednání. Velký podíl na něm přitom mají sami zaměstnanci firem.

Mezi nejčastější pachatele krádeží patří muži ve věku 31 až 40 let, kteří mají vyšší vzdělání a u firmy působí přibližně 3 až 5 let, a to na některé z vyšších pozic. Přijít na to, kdo a jak firmu okrádá trvá mnohdy více než rok a jde často o obtížný proces.

Fyzické krádeže

S krádežemi majetku fyzického charakteru se setkala snad každá firma disponující jakýmkoli hmotným aktivem – v podstatě v každé firmě se dá fyzicky něco zcizit. Například ve firmách zaměřujících se na retail se na krádežích, hned po zákaznících (48 %), podílejí v největší míře sami zaměstnanci (30 %). Zbytek ztrát na majetku tvoří technické chyby (17 %) nebo chyby dodavatelů (6 %).

Podle Pavla Mikšátka, obchodního a technického ředitele bezpečnostní agentury Top security, se na povahu krádeží a následných opatřeních musíme dívat celkově. “Je vždy důležité uvědomit si, jaká škoda mi krádeží vzniká. Pokud se bude jednat o kladívko, šroubek či papírové sponky postačí preventivní opatření prostřednictvím kodexů, dohledových systémů či kontrol, protože pracujeme se škodami malého rozsahu.“ Jiná situace nastává, pokud jde o krádeže způsobující firmám dalekosáhlé škody.

Krádeže dat a hospodářská kriminalita

S rozvojem moderní techniky se stává stále obtížnější uhlídat citlivá data. I proto v roce 2018 vešlo v platnost nařízení EU o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR. Už před tímto nařízením se firmy chránily proti krádeži dat používáním přístupových práv, zálohováním nebo šifrováním dat. Přesto 11 % firem své údaje nechránilo nijak. Škody způsobené únikem dat přitom mohou napáchat nemalé problémy.

Hrozbou přitom nemusejí být nutně jen hackerské útoky mající za cíl krádež dat nebo jejich zablokování. Stačí zaměstnanec, který si při ukončení pracovního poměru některá data nebo klíčové informace jednoduše odnese s sebou, případně zcizí celé zařízení s daty.

Pro práci s daty by měly firmy dbát na dodržování základních pravidel tvořících komplexní opatření.

Firmy by při práci s daty měly myslet na:

  • Povědomí, kde a jak má firma citlivá data uložena
  • Šifrování dat
  • Monitoring a audit přístupů
  • Nastavení přístupových práv – vždy povolit přístup jen k těm datům, která daný člověk opravdu potřebuje
  • Zálohování dat

Problémem je také hospodářská kriminalita. Střet zájmů, obohacení na úkor firmy, podvody nebo falšování dat se objevují zejména ve vyšším managementu firem.

„U krádeží technologických postupů, obchodních tajemství atd. jsou škody nedozírné a zde také použijete techniky a metody mnohem sofistikovanější, které se již veřejně nepublikují, a to z důvodu, že již nejsou preventivní, ale jsou ofenzivní“ uvádí Pavel Mikšátko.

Se zabezpečením firmy vám pomohou profesionálové


Ať už hledáte způsob, jak svou firmu preventivně zabezpečit před krádežemi nebo jste se už stali objetí zcizení majetku nebo dat, je vhodné nechat si vypracovat bezpečnostní audit, který odhalí slabiny vaší firmy.

Nejvhodnější je obrátit se na profesionální bezpečnostní agenturu, která má v oboru zabezpečování firem dlouholeté zkušenosti a je schopna objektivně posoudit, do jakých bezpečnostních opatření se vyplatí investovat a jakým způsobem ochranu firmy vyřešit. Vše se odvíjí od činnosti firmy a druhu podnikání. Někde bude výhodnější využít elektronické zabezpečovací systémy, jinde bude účinnější fyzická ostraha, často je vhodná kombinace fyzické ostrahy a moderních bezpečnostních technologií. K těmto základním krokům navazují i další konkrétní opatření.

Bezpečnostní audit vám prozradí:

  • Stávající úroveň zabezpečení majetku, dat i citlivých informací
  • Aktuální nastavení režimových opatření
  • Nastavení směrnic
  • Současná konkrétní opatření proti krádežím

Podle výsledku auditu vám bezpečnostní agentura navrhne funkční řešení optimalizace zabezpečení a v případě potřeby zajistí také další činnosti, jako je kontrola požární ochrany, ochrana proti odposlechu nebo zajištění střeženého prostoru při akcích nebo jednáních. Mnohdy vám navržené řešení ušetří značné finanční náklady.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..