Opravy v nájemním bytě

Kdy může pronajímatel přikázat rekonstrukci bytu?

Pronajímáte si byt a majitel v něm chce provést opravy či drobná vylepšení? Má na to právo. Vy s úpravami nemusíte souhlasit, ale stejně s tím nic nenaděláte. Zákon dokonce stanovuje případy, ve kterých nájemce nesmí úpravy bytu odmítnout. Pokud je však byt kvůli rekonstrukci nutné na čas opustit, má nájemce nárok na odškodné. To se bere jako nárok na zaplacení přiměřených nákladů, které mu kvůli stěhování vzniknou.

Pokud se pronajímatel a nájemce z nějakých příčin nedohodnou, je to jejich věc, dokud se to netýká jedné ze tří následujících věcí. V tom případě nájemce nemůže úpravy bytu odmítnout. Týká se to úkonů, které nesnižují hodnotu bydlení a lze je provádět, aniž by to nájemci přineslo větší nepohodlí (výměna oken, kuchyňské linky). Poté nelze rekonstrukci odmítnout, pokud k ní majitel dostal příkaz od vyšších orgánů a při zajišťování statické stability po výbuchu plynu ve vedlejším bytě.

 

Jaké jsou práva nájemce?

Rozhoduje to, zda se s majitelem na úpravách musíte dohodnout, nebo zda se váš souhlas nevyžaduje. Jestliže ne a plánovaná rekonstrukce je tak rozsáhlá, že je potřeba nájemníka na čas z bytu vystěhovat, musí mu to pronajímatel dát vědět už tři měsíce dopředu. Informace se musí týkat zamýšlených plánů, doby trvání rekonstrukce a termínu, do kdy musíte byt vyklidit. Výjimkou tříměsíční lhůty může být rekonstrukce, která netrvá déle než jeden týden. Při jednotýdenním vystěhování vás může majitel o rekonstrukci informovat pouhých deset dnů předem. Pokud nájemce odmítne byt na požadovanou dobu vyklidit, pronajímatel jej musí poučit o následcích. Ty zahrnují žalobu a rozhodnutí soudu o nezbytném vyklizení bytu.

Nájemce má při nuceném vyklizení bytu právo zažádat o přiměřenou náhradu nákladů, které mu vystěhováním a placením jiného dočasného bydliště vzniknou.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.