Příspěvky státu

Jakou péči věnuje stát zdravotně postiženým?

Stát přispívá osobám se zdravotním znevýhodněním pomocí dávek, přiznáním průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvky na zvláštní zdravotní pomůcky a mobilní zařízení. Snaží se finančně pomáhat i osobám, které se o těžce postižené starají.

Průkaz ZTP a jiné

Průkaz může být vystaven tělesně nebo duševně postiženým již od jednoho roku věku. Charakter jejich postižení musí být dlouhodobě nepřispívající jejich zdravotnímu stavu. Osoby s omezenou schopností pohyblivosti nebo orientace i s poruchami autistického spektra si tak můžou zažádat o průkaz. Ten sám o sobě není pokládán za dávku, ale opravňuje jeho držitele k různým benefitům. Patří mezi ně slevy na jízdné či zábavní akce, přednostní jednání a dostupnost vyhrazeného místa v dopravě nebo na kulturních akcích.

Průkaz je možné získat trojího typu podle závažnosti zdravotního postižení (průkaz TP, ZTP a ZTP/P zahrnující nutnost průvodce). O průkaz se žádá na úřadu práce, který žádost podá k posouzení lékaři. Ten potom rozhodne o případném přiznání průkazu. Naopak na sociálním odboru městského úřadu lze zažádat o parkovací průkaz pro stání na vyhraněných místech pro osoby se zdravotním postižením.

Pomoc jiné osoby

Pokud je zdravotní stav postiženého natolik vážný, že se neobejde bez pomoci další osoby, stát přispívá na péči. Opět platí, že dítě do jednoho roku a tedy i jeho rodič starající se o něj nemá na příspěvek nárok. Příspěvek je i tak určen zdravotně postižené osobě a ne té, která se o ni stará. Pokud je to možné, postižená osoba rozhodne, zda bude příspěvkem platit za sociální službu nebo ho daruje člověku, který mu zajišťuje péči.

O příspěvek se žádá na úřadě práce a následně se posuzuje. Příspěvek se určuje podle stupně závislosti na jiné osobě. Existují čtyři, přičemž první stupeň je závislost lehká a čtvrtý stupeň je závislost úplná. Příspěvek se pohybuje od 800 do 12 000 korun, ale od 1. 8. 2016 se tato částka bude o deset procent zvyšovat a to u všech stupňů závislosti. Vyplácí ho úřad práce vždy v daný měsíc, nikoliv zpětně.

Pravidelná doprava

Osoby zdravotně postižené se často dopravují za doktory nebo do rehabilitačních center. Pokud jsou starší jednoho roku a byl jim přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P mají nárok na příspěvek na mobilitu. Je jedno, zda se dopravují samy nebo ve většině případů je někdo vozí. Od úřadu práce pak lze dostat 400 korun.

Zlepšení pohyblivosti

Ke zlepšení pohyblivosti, soběstačnosti a začlenění se do běžného života existuje poslední dávka a tou je příspěvek na zvláštní pomůcku. Ten má možnost získat osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Na pomůcku mají nárok i zrakově a sluchově postižení. Podmínky pro jejich získání se však liší a dané nejsou ani částky příspěvků. Ty mají vymezené jedině strop a vše je tak velice individuální. Na co máte nárok vám tak stanoví po podání žádosti na úřadu práce.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..