Zvládání denních úkolů

Jak efektivně zvládnout všechny denní úkoly?

Každý správný podnikatel by měl mít během dne naplánovaných několik úkolů. Začínat by se mělo vždy od těch nejtěžších, abychom pak den končili těmi nejméně obtížnými. Pokud patříte k těm podnikatelům, kteří svůj podnik řídí neuspořádaně, kteří nemají své denní plány, kteří se netouží se svým podnikem posunout dál, bohužel váš byznys dlouho nevydrží. Každý podnikatel by měl mít na mysli to, že podnik potřebuje neustále růst. A růst může jenom tak, že se budou plnit denní úkoly, které stanovíte nejen sobě, ale i svým zaměstnancům.

Podívejte se například do minulosti na velikány v podnikání – vzpomeňme si například na Baťu. Tento muž vybudoval obuvnickou společnost, kterou dneska zná celý svět. Proslavil se mnohými jinými principy, které dneska používá nejedna společnost. Jedním takovým principem je i teorie cukru a biče, kdy odměňoval, pokud zaměstnanci splnili denní úkoly, trestal, když se úkoly nesplnily.

Díky tomu, že své zaměstnance motivoval nějakou odměnou, dosáhl toho, že se společnost dostala tam, kam se dostala, a že ve společnosti nebylo amatérů, ale jenom stejně rovných.

Pokud zatím nemáte tak velkou společnost, jakou je společnost Baťa, pojďme si říct, jak efektivně se dají zvládnout všechny naplánované úkoly.

Rozdělte si své úkoly dle priorit:

  • MUSÍM
  • MĚLA BYCH
  • PŘÍJEMNÉ

Zvládat denní úkoly je naprosto jednoduché, pokud si je rozdělíte dle priorit. Takovými prioritami by mělo být označení „musím, měl bych a příjemné“. Začínat bychom vždy měli úkoly, které se musí udělat. Postupně bychom měli přecházet k příjemným úkolům, protože právě ty nás na chvilku odreagují a připraví na úkoly, které bychom udělat měli. Skutečně vždy začínejte úkoly, které je třeba udělat. I když jsou sebevíc nepříjemné. Právě díky tomu, že je vypracujete ihned, se jich rychle zbavíte a na konec dne už budete mít jenom příjemné povinnosti na práci.

Napsat komentář