nárok na odstupné

Jak je to s nárokem na odstupné při skončení v práci?

V současné době se lidi snaží mít takovou práci, která je baví. Pokud je práce nebaví, pak se snaží si najít takové zaměstnání, které by je přece jenom bavilo. Říká se, že úspěch je v životě ten, když si najdete práci, která vás baví, a tohoto úspěchu chce dosáhnout opravdu každý. Nicméně když tohoto úspěchu dosáhnete, pak budete muset opustit zaměstnání. A to se neobejde bez výpovědi.

Nicméně horší scénář je ten, že si budete muset hledat práci kvůli tomu, že vás vyhodí. To je bohužel něco, s čím se setkáváme dnes a denně. Jenže v tomto případě ve velkém množství případů můžou zaměstnanci dostat odstupné, protože je vlastně zaměstnavatel dostane do nelehké sociální situace a než si najdou nové zaměstnání, to může taky chvilku trvat. Nicméně odstupné je někdy možné i v případě, že lidé sami dají výpověď. Přece jenom je odstupné peněžité plnění, které má zaměstnanci pomoci – zaměstnanec na něj má nárok ovšem jen vážně v některých situacích.

Jak je to ze zákona?

Co se týče odstupného popsaného v zákoně – odstupné se podle zákona nejčastěji má dávat tehdy, kdy se podá výpověď ze strany zaměstnavatele. Většinou to bývá výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo z organizačních důvodů. Ovšem na odstupné má ze zákona nárok i zaměstnanec, pokud dá výpověď ze zdravotních důvodů, které jsou spojené s vykonáváním práce u zaměstnavatele.

Je však nutné v obou případech ukončit pracovní poměr vzájemnou dohodou, která bude následně administrativně zpracována. Pokud je ve hře už nové zaměstnání, bere se ohled i na to.

Jaké mohou být důvody nároku na odstupné?

Nejčastěji se setkáme s odstupným, které dává zaměstnavatel zaměstnanci z důvodu nadbytečnosti nebo z organizačních důvodů, jak již bylo zmíněno. Samozřejmě to může být i proto, že se třeba zaměstnavatel přemisťuje nebo se zcela ruší daný podnik. Také nárok vzniká i v případě, že se snižuje počet zaměstnanců nebo dochází ke změně technického vybavení a podobě.

Co se týče zdravotních důvodů, díky kterým má zaměstnanec nárok na odstupné, i když on sám podá výpověď, pak je to třeba pracovní úraz nebo nemoc z povolání.

Napsat komentář