Jak dělat rozhodnutí

Jak dělat ta nejlepší rozhodnutí?

Mít svůj vlastní podnik, to není zrovna jednoduchá věc. Mnoho lidí se dneska bezhlavě pouští do podnikání, aniž by si o tomto světě někdo něco zjistil. To je však základní chyba. I tento svět je plný nástrah a stejně, jako se do něj rychle dostaneme, tak se z něj taky můžeme rychle dostat ven. Stačí k tomu třeba jenom jeden špatný krok vedle nebo jedno špatné rozhodnutí a i ten nejlépe rozjetý byznys může krachnout z minuty na minutu.

Obecně platí, že bychom se neměli rozhodovat, když jsme ve stresu. Stresové situace nikdy nepřináší nic dobrého. Pokud se nacházíme ve stresu, nikdy se neukvapujme, raději ze stresu vystřízlivějme a teprve poté problém vyřešme. Právě ve stresu se totiž rodí ty nejhorší rozhodnutí, které nás pak může stát i celý podnik.

Otázkou však je, v jaké chvíli nebo vlastně jak dělat ta správná rozhodnutí. Jistě existuje nějaký manuál, který může každý podnikatel použít.

Myslete kriticky

Každý správný podnikatel by neměl postrádat kritické myšlení. Jedná se o schopnost jasně a racionálně přemýšlet o tom, co děláme a čemu věříme. Právě díky kritickému myšlení děláme ta nejlepší rozhodnutí. Nikdy bychom k dané věci neměli přistupovat s růžovými brýlemi na očích nebo zaslepení našimi cíli. Měli bychom ke každému problému přistupovat kriticky a měli bychom se skutečně rozhodnout racionálně, protože jenom taková rozhodnutí jsou pro podnik dobrá.

Předpoklady ke kritickému myšlení:

  • kritické myšlení je nezávislé myšlení
  • je třeba být zvídaví i vnímaví
  • berme v potaz platná a spolehlivá fakta
  • sdílejme myšlenky

Kritické myšlení se můžete naučit

Pokud kritické myšlení není vlastnost, kterou byste doposud u sebe objevili, nemusíte věšet hlavu. Je to totiž dovednost, kterou se můžete postupem času naučit, v níž se neustále můžete zdokonalovat, lepšit se v ní.

Napsat komentář