Nabízejte produkt, který podnikatelé nemusí chtít, ale musí jej mít!

Obchodování bývá složitým a dlouhodobým procesem. Nejdříve porozumění produktu, poté jeho představování zákazníkovi, vytvoření potřeby, vyklíčení poptávky a poté až realizace samotného prodeje. Nekomplikujte si práci a obchodujte se službou, která svou potřebu má již ze zákona!